Aanvraagformulier Erfgoed

De subsidie is voor maatregelen die energie besparen, opwekken of het historisch aanzicht van het gebouw behouden of herstellen. Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden. Voor veel werkzaamheden is een
omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monumentenzorg Tiel: tvrooij@tiel.nl
De subsidie voor erfgoed is 30% van de kosten, minimaal € 400 en maximaal € 3.000.

  1. Step 1 of 2: Active step: Begin
  2. Step 2 of 2: Voltooid
Gegevens aanvrager
Identificatie *
Hoe wilt u uw indentiteit verifiëren in dit formulier?
Bent u
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Gegevens contactpersoon van de aanvrager
3. Gegevens van het beschermde object
Kadastraal bekend
Welke werkzaamheden zijn van toepassing?
Herstel/reconstructie gevelornamenten
Herstel knip/snij/voegwerk
Aanpassen gevelopeningen (vensters/deuren)
Onderhoud aan dakbedekking (riet, lei- en natuursteen)
Monumentenglas
Glas-in-lood tussen dubbel glas
Verduurzamen met meerwaarde voor behoud van monumentale waarde (anders dan het genoemde monumentenglas, of glas in lood tussen dubbel glas)
Geef hier een beschrijving van de activiteit
Verleende omgevingsvergunning
Begroting
Beschrijf hier de kosten. Voeg een begroting toe met offertes. Splits materiaalkosten en arbeidskosten.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.