Aanvraagformulier Productiesubsidie amateurkunst

  1. Step 1 of 10: Active step: Begin
  2. Step 2 of 10: Gegevens contactpersoon
  3. Step 3 of 10: Omschrijving subsidie aanvraag
  4. Step 4 of 10: Doelen, criteria en resultaten
  5. Step 5 of 10: Doel 1
  6. Step 6 of 10: Doel 2
  7. Step 7 of 10: Activiteiten, begroting en dekkingsplan
  8. Step 8 of 10: Staatssteun
  9. Step 9 of 10: Voorbeeldweergave
  10. Step 10 of 10: Voltooid
Gegevens aanvrager
Betreft
Stuur een KvK-uittreksel mee indien namens een rechtspersoon voor het eerst bij de gemeente Tiel subsidie wordt aangevraagd of indien sprake is van een wijziging in de bestuurssamenstelling ten opzichte van een voorgaande subsidieaanvraag bij de gemeente Tiel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx.
Stuur een rekeningafschrift mee indien voor het eerst subsidie bij de gemeente Tiel wordt aangevraagd.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx.