Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon, WW uitkering of AOW.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die bijzonder zijn en die u echt moet maken. Het gaat over kosten die niet dagelijks voor komen en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld kosten van een advocaat, kosten door ziekte en kosten voor een bewindvoerder. Kunt u deze kosten niet zelf betalen? En de kosten worden ook niet op een andere manier betaald, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering. Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, medische kosten, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Binnenkort aan te vragen.

Iedere situatie is anders. Wij beoordelen op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. De gemeente kijkt ook naar de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen, of een urgentieverklaring)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Heeft u niet kunnen sparen (onverwachte kosten)?
  • Is er geen andere instelling die de kosten betaalt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Een medewerker van de gemeente beoordeelt of de kosten via bijzondere bijstand vergoed worden. Dan weet u zeker dat u niet achteraf met hoge kosten zit die u misschien niet kunt betalen.

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u laat zien dat u de kosten echt maakt.

Hoeveel krijg ik?

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van de kosten, van uw inkomen en uw vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Sommige kosten krijgt iedereen mee te maken. Hier moet u zelf voor sparen. Ook als u een laag inkomen heeft. Als u niet heeft kunnen sparen, krijgt u voor bepaalde kosten een renteloze lening. Bijvoorbeeld voor spullen om uw woning in te richten die enkele jaren kunnen worden gebruikt. Zoals witgoed, elektronica, vloerbedekking, gordijnen etc. U betaalt de lening in termijnen terug aan de gemeente (ongeveer 5% van uw maandelijkse inkomen)

Twijfelt u, of heeft u vragen over bijzondere bijstand? Neemt u dan contact op met de Sociale Poort, telefoonnummer 0344 - 637 220 (openingstijden). Of u stuurt een e-mail naar socialepoort@tiel.nl.

Denkt u bijzondere bijstand te kunnen krijgen? Vult u dan het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand op de volgende manieren aanvragen:

De bijzondere bijstand is verdeeld in verschillende pakketten. Voor meer informatie over de pakketten en de inhoud ervan klikt u op het desbetreffende pakket.